ODIN

The Online Database of Interlinear Text

 

The following interlinear glossed text data was extracted from a document found on the World Wide Web via a semi-automated process. The data presented here could contain corruption (degraded or missing characters), so the source document (link below) should be consulted to ensure accuracy. If you use any of the data shown here for research purposes, be sure to cite ODIN and the source document. Please use the following citation record or variant thereof:

Helge Lødrup (2006). RAISING TO OBJECT IN NORWEGIAN ANO THE DERIVED OBJECT CONSTRAINT.

URL: http://folk.uio.no/helgelo/DOBJC.pdf

(Last accessed 2009-07-23).

ODIN: http://odin.linguistlist.org/igt_raw.php?id= 3763&langcode=nob (2021-09-17).

 

Example #1:

  (3) Selskapets ledelse anser dette [å være en god investering]
  company-DEF-GENITIVE leadership considers this to be a good investment
  The company's leadership considers this to be a good investment
Example #2:

  (4) Dette antar Velikovsky [å være store mengder olje]
  this assumes Velikovsky to be great quantities oil
  Velikovsky assumes this to be great quantities of oil
Example #3:

  (5) jeg anser dem for [å være dårlige]
  I consider them for to be bad
  I consider them to be bad
Example #4:

  (6) Vi forventer dekket til [å være klart]
  we expect deck-DEF to (PREP) to (INF.M.) be ready
  We expect the deck to be ready
Example #5:

  (8) Dette finner vi [å være et alvorlig anslag mot bedriftsdemokratiet]
  this find we to be a serious attack on industrial-democracy-DEF
  We find this to be a serious attack on the industrial democracy
Example #6:

  (9) «King Creole» som kritikerne mente [å være hans beste film noen sinne]
  «King Creole» which critics-DEF considered to be his best movie any time
  «King Creole» which the critics considered to be his best movie ever
Example #7:

  (11) Hva forestiller du deg [å være poenget med denne talen?]
  what imagine you REFL to be the point of this speech-DEF
  What do you imagine to be the point of this speech?
Example #8:

  (12) Dette er et produkt som vi garanterer [å være førsteklasses]
  this is a product that that we guarantee to be excellent
  This is a product that that we guarantee to be excellent
Example #9:

  (17) Muskuløse mennesker antok han [å være aktive og utholdende]
  muscular persons assumed he to be active and tireless
  He assumed muscular persons to be active and tireless
Example #10:

  (19) bygdeborgene som vi regner [å være fra denne tid]
  Iron-Age-forts-DEF that we assume to be from this period
  The Iron Age forts that we assume to be from this period
Example #11:

  (23) Internett-brukerne anser dette [å være en fordel]
  internet-users-DEF consider this to be an advantage
  The internet users consider this to be an advantage
Example #12:

  (24) Rettens juridiske dommere finner vilkårene å være til stede
  court-DEF-GEN judicial judges find conditions-DEF to be present
  The court's judicial judges find the conditions to be present
Example #13:

  (25) Forskere anslår antallet kristne [å være 60-100 mill]
  researchers estimate number-DEF Christians to be 60-100 millions
  Researchers estimate the number of Christians to be 60-100 millions
Example #14:

  (26) (Han) oppgir sine inntekter [å være kr. 246,- pr. dag]
  he declares his income to be NOK 246 per day
  He declares his income to be NOK 246 per day
Example #15:

  (27) de fattige barna (...) antok myntene [å være større enn de rike barna]
  DEF
  The poor children assumed the coins to be larger than the rich children
Example #16:

  rentekuttingen]
  reduction-DEF
  the interest rate
Example #17:

  (29) det var et overgrep av kongen først å fastslå den [å være krongods]
  it was an injustice of king-DEF first to determine it to be crown-land
  It was an injustice of the king first to determine it to be crown land
Example #18:

  (30) Ingen kan i dag si seg [å være i besittelse av "medisinen"]
  nobody can to-day say REFL to be in possession of medicine-DEF
  Nobody can say themselves to be in possession of the medicine today
Example #19:

  ressursforvaltningen
  management-DEF
  resource management
Example #20:

  (32) Våre elever oppfatter det [å være "høyt under taket" i all undervisning]
  our students consider it to be high under ceiling-DEF in all teaching
  Our students consider there to be room for different views in all teaching
Example #21:

  poporkestre»]
  Adresseavisa declared them to be the most Trondheimian of all pop-orchestra
  Adresseavisa declared them to be the most Trondheimian of all pop orchestra
Example #22:

  (38) De dårlige nyhetene er at leserne oppfatter oss [å være midt på treet]
  the bad news-DEF is that readers-DEF consider us to be middle on tree-DEF
  The bad news is that the readers consider us to be in the middle of the road
Example #23:

  poporkestre»]
  orchestra
  orchestra
Example #24:

  (40) De dårlige nyhetene er at leserne har oppfattet oss [å være midt på treet]
  tree-DEF
  road
Example #25:

  (41) Musikere er en av de yrkesgruppene jeg har funnet [å ha best prognose]
  prognosis
  prognosis
Example #26:

  (42) en helleristning som arkeologer har fastslått [å symbolisere et vikingskip]
  a rock-carving that archeologists have established to symbolize a viking-ship
  a rock carving that archeologists have established to symbolize a viking ship
Example #27:

  (43) den rustne spikeren, som nemnda anser [å ha forårsaket smerter]
  the rusty spike-DEF which committee-DEF considers to have caused pains
  'the rusty spike, which the committee considers to have caused pain'
Example #28:

  side]
  DEF-GEN side
  Bellona assumes that to be due to carelessness on the part of the breeder
Example #29:

  (45) menneskene man kan forvente seg [å handle design på nett]
  persons-DEF one can expect REFL to shop design on net-DEF
  the persons one can expect to shop design on the net
Example #30:

  (46) ??Det insektet antar jeg [å stikke deg nå] (constr)
  that insect assume I to sting you now
  I assume that insect to sting you now
Example #31:

  (i) De antar [å bli ferdige ved årsskiftet]
  they assume to be ready by end-of-year-DEF
  They assume that they are ready by the end of the year
Example #32:

  mrd. i 2030]
  bill. in 2030
  bill. in 2030
Example #33:

  (47) Muskuløse mennesker antok han [å være aktive og utholdende]
  muscular persons assumed he to be active and tireless
  He assumed muscular persons to be active and tireless
Example #34:

  (48) Jeg så en elefant velte en bil (constructed)
  I saw an elephant turn over a car
  I saw an elephant turn over a car
Example #35:

  (49) Hva opplever du [å være de viktigste indre uenighetene i SV]?
  SV
  SV?
Example #36:

  (50) (det er) avhengig av hva man oppfatter [å være hovedkonkurrenten]
  it is dependent on what one understands to be main-competitor-DEF
  It depends upon what one understands to be main competitor
Example #37:

  (i) Jeg fikk en elefant til [å velte en bil] (constructed)
  I got an elephant to (PREP) to (INF.M.) turn over a car
  I made an elephant turn over a car
Example #38:

  innlysende]
  obvious
  literally
Example #39:

  uakseptabelt]
  to store cloned eggs assumes department-DEF to be ethically unacceptable
  The department assumes it to be ethically unacceptable to store cloned eggs
Example #40:

  (54) At hun er rik verdsetter han høyt
  that she is rich values he highly
  That she is rich, he values highly
Example #41:

  (55) «King Creole» som kritikerne mente [å være hans beste film noen sinne]
  «King Creole» which critics-DEF considered to be his best movie any time
  «King Creole» which the critics considered to be his best movie ever
Example #42:

  (60) pasienten (...) kan tenkes [å være gravid]
  patient-DEF can think-PASS to be pregnant
  The patient might be assumed to be pregnant
Example #43:

  (62) Legen erklærte ham frisk
  doctor-DEF declared him well
  The doctor declared him well
Example #44:

  (63) Vi meldte ham savnet
  we reported him missed
  We reported him missing
Example #45:

  (64) Vi antar temperaturen til [å være 10 º C]
  we assume the-temperature to (PREP) to (INF.M.) be 10 º C
  We assume the temperature to be 10 º C
Example #46:

  (65) Legen erklærte ham frisk
  doctor-DEF declared him well
  The doctor declared him well
Example #47:

  (66) Vi anser ham som smart
  we consider him as smart
  We consider him smart
Example #48:

  (67) De vurderer ham som en sterk leder
  they consider him as a strong leader
  They consider him a strong leader
Example #49:

  (68) Vi antar temperaturen til [å være 10 º C]
  we assume the-temperature to (PREP) to (INF.M.) be 10 º C
  We assume the temperature to be 10 º C
Example #50:

  (69) ??Det røyker en mann
  there smokes a man
  A man is smoking
Example #51:

  (70) Instituttet har et røykerom, men det har aldri røykt noen der
  department-DEF has a smoke-room, but there has never smoked anyone there
  The department has a smoking room, but nobody has ever smoked there